Palvelut


Uramme aikana olemme saaneet runsaasti kokemuksia kaltoin kohdeltujen, traumaattisia kokemuksia kokeneiden, psyykkisesti oireilevien sekä toipuvien lasten kanssa elämisestä ja työskentelystä sekä tarkkaavaisuus- ja keskittymishäiriöisistä lapsista. Nämä ovat tällä hetkellä Perhekoti Nurmipirtin erityisosaamisalat, joissa pyrimme edelleen kehittämään työtämme ja osaamistamme. Paitsi työn mukanaan tuoma kokemus, on työmme tukena koulutus niin psykiatriasta kuin ADHD-valmennuksesta. Työssä jaksamiseksi meillä on olemassa työnohjaus ja pyrimme jatkuvasti vuosittain kehittämään osaamistamme omaehtoisen opiskelun avulla ja toimimalla aktiivisesti Ammatillisten perhekotien liiton jäsenkotina osallistumalla sen toimintaan ja koulutuksiin.

Perhekodin toiminnan periaatteista on lisää omassa laatukäsikirjassamme.Kasvatuksen ja huolenpidon peruselementit

Perhekodin yhteistyötahot

 


Koulut
 - Pohjois-Laukaan kyläkoulut
 - Laukaan ja Suolahden yläasteet

Sijoittajakuntien sosiaalityöntekijät
Lasten vanhemmat / omaiset

Jyväskylän perheneuvola
Pikkukettu ay musiikkiterapia
Pelastakaa lapset ry:n lomaperhetoiminta
Laukaan terveyskeskus
Keski-Suomen keskussairaala
Ammatillisten perhekotien liitto ry

Psykiatria
 - Lastenpsykiatrian pkl Jyväskylä
 - Nuorisopsykiatrian pkl Jyväskylä
 - Haukkalan sairaala Jyväskylä

Harrastukset
 - Paikalliset urheiluseurat ja lähiympäristön
   harrastuspaikat
 - Laukaan vapaa-aikatoimi
 - Rauhalan musiikkikoulu
 - Laukaan 4-H
 - Ympäristökuntien liikunta- ja
   kulttuuriharrastukset

 


Perhekoti Nurmipirtti Anne ja Sakari Riissanen
Muurikaisentie 46, 41390 Äijälä
Puh. (040) 832 8879 / (040) 531 6259
Sähköposti: perhekotinurmipirtti(at)gmail.com

www.perhekotinurmipirtti.fi